Om

Jeg er autorisert psykolog (cand.psychol) fra 2001, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2008, men har mest erfaring i arbeid med voksne og ungdom. Jeg har bred erfaring fra blant annet Familievernkontor, utredning og behandling innen psykisk helsevern, veiledning og undervisning.

Jeg er en aktiv og tilstedeværende terapeut. Min tilnærming er i hovedsak preget av emosjonsfokuserte og relasjonelt orienterte terapitradisjoner, der det å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser og mønstre i en trygg og ivaretakende behandlingsramme er hovedfokus. De siste årene har jeg fulgt ulike emosjonsfokuserte terapeutiske videreutdanninger, blant annet emosjonsfokusert parterapi og familieterapi,  samt Intensiv psykodynamisk korttidsterapi  (ISTDP). Jeg er også sertifisert EMDR terapeut (psykoterapeutisk metode innen traumebehandling). Andre terapeutiske metoder og innfallsvinkler brukes der det er hensiktsmessig,- jeg er opptatt av å være faglig oppdatert i behandling av ulike psykiske lidelser.

Det er viktig for meg at behandlingen er virksom, det vil si at den hjelper deg til bedre fungering i familie,- arbeids,- og hverdagsliv, og at vi er på rett spor. Det er også viktig at du opplever trygghet og respekt i møte med meg som behandler. Derfor vil tilbakemelding fra deg alltid være en viktig del av behandlingen, og at vi sammen finner et fokus og en form som passer for deg.

Du bestemmer selv hvor lenge behandlingsforløpet blir, og vi avslutter kontakten når du er klar for det. Noen har behov for enkelttimer, andre jobber med avgrensede problemstillinger over kortere tid (3-12 timer) ukentlig eller spredt over lengre tid, mens andre er i behov av psykologisk behandling som strekker seg over flere måneder, opptil år.